هنگام اذان مغرب، افطار كردن بهتره، يا خوندن نماز مغرب و عشا؟

 همه مراجع:
خوندن نماز مغرب و عشا بهتره؛ ولى اگر كسى منتظر شماست يا خیلی گرسنه هستید و به خاطر گرسنگی نمى ‏تونید نماز رو با حضور قلب بخونید، اول افطار كنید.

توضیح المسائل مراجع، م 1750 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1758.

 

موضوعات: عیدغدیر, احکام روزه  لینک ثابت