امام خمینی (ره) صحیفه نور ج۱۵ ص۵۹
سخنرانی در جمع روحانیون تهران- ۱۳۶۰/۴/۱۰

تکلیف شما و تکلیف ملت چند روز دیگر مساله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این، همه اشخاصی که در هر جا هستند، اهل علمی که در هر جا هستند با کمال جدیت مردم را دعوت بکنند به دخالت، دخالت کنند در مساله، حاضر بشوند، اگر شماها حاضر نشوید و یک رئیس جمهوری مثل سابق برایتان بتراشند و بازی بدهند همه مان را، همه مان مسئول هستیم. اگر شما از صحنه خارج بشوید و آنها خودشان وارد بشوند و یک وقت یک نفری را رئیس جمهور کنند که تباه کند این کشور را، چنانچه تباه کردند، همه مان مسئولیم…
تکلیف است، این یک تکلیف الهی است…

موضوعات: انتخابات, این یک تکلیف الهی است..  لینک ثابت