تمرّد منافقانه از امر ولایت

در خصوص همراهی کردن ولی خدا در سوره مبارکه شعراء 8 بار آیه شریفه فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ تکرار شده و تمام پیامبران این جمله را تکرار کرده‌اند که از من اطاعت کنید.
تمرّد منافقانه مشکل جامعه اسلامی در طول تاریخ بوده است.کسانی که امر ولی خدا را توجیه و تاویل می‌کنند با کسانی که خطوط قرمز را زیرپا می‌گذارند، دو روی یک سکه هستند.
جنگ احد نمونه‌ی تمرّد از ولایت پیامبر(ص) است که مسلمانان به طمع دنیا دستور پیامبر(ص) را زیرپا گذاشتند که سبب شکست شد.
تمرّد از ولایت دو گونه است :برخی به صورت مستقیم رودروی ولایت می‌ایستند که اینها کافر بوده و تکلیف‌شان مشخص است.نوع دوم تمرد از ولایت بسیار خطرناک است .این نوع تمرّد منافقانه است یعنی در ظاهر اظهار همراهی با ولایت می‌کند و سنگ ولی خدا را بر سینه می‌زند اما در عمل کار خودش را می‌کند.

موضوعات: انتخابات, تمرّد منافقانه از امر ولایت  لینک ثابت