امام خمینی (ره)

ما نهضت خود را مدیون زنها هستیم
حضرت امام خمینی(ره)، بزرگ مصلح قرن، در جای جای کلام خویش زنان را

پیشگامان انقلاب معرفی می‌کند. زنانی که خود در تظاهرات در صف مقدم حاضر

بودند، زنانی که با حرکت خود، مردان را برای حضور و مبارزه تشجیع کردند، زنانی که

فرزندان خود را برای شهادت تربیت کردند، زنانی که با پاسداری از خون شهدا، انقلاب

را تداوم بخشیدند و در یک کلام، رهبر انقلاب ایران، عظمت حضور زنان در شکل‌گیری

تمام و کمال نهضت انقلابی و اسلامی ایران را چنین توصیف نمودند: «ما نهضت

خودمان را مدیون زن‌ها می‌دانیم.»و همین یک جمله برای بیان نقش زنان در پیروزی

انقلاب اسلامی از هر کلامی گویاتر است.

 


موسوی خمینی، سیدروح الله، جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی(ره)، تهران،

مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ چهارم، ص169.

 


 

 

 

 

موضوعات: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران, ما نهضت خود را مدیون زنها هستیم  لینک ثابت