به فرموده حضرت اقا

بعضی از مردم [با ازدواج] که می شود با آن ثواب برد، گناه می برند.


حرام همه اش هم این نیست که محرم و نامحرم و این چیزها باشد.


آنها هم البته حرام است؛اما ریخت و پاش زیادی هم حرام است.


اسراف حرام است.


سوزاندن دل مردمی که ندارند در مواردی واقعا حرام است.


زیاده روی کردن، حرام و حلال کردن برای اینکه بتواند جهیزیه دخترش را فراهم کند، اینها حرام است…

امام خامنه ای


۱۳۷۶/۱۱/۰۹

موضوعات: عیدغدیرمبارک, بیانات حکیمانه حضرت اقا, ریخت وپاش زیادی حرام است  لینک ثابت