در زمان شیخ رجبعلی خیاط درمجلسی که ایشان حضورداشت  سه نفرمداح را دعوت کردند که مداحی کنند . اولین ودومین مداح مداحی کردند ورفتند ،سومین مداح شروع به خواندن کرد وسبک خود را عوض کرد .

شیخ رجبعلی خیاط گفت تا الان امام زمان (عج )در این مجلس نشسته بودند شما که شروع به خواندن کردی امام زمان (عج) رفتند .

الان در جامعه ما چقدر مداح امام زمانی (عج) داریم  واقعا از بعضی مداحی ها قلب امام عصر (عج) می شکند .

مداحی با سبک های غربی ،  سبک ترانه های حرام ومبتذل ،سبک زوزه کشیدن مثل سک  ، سبک های مطرب که فقط زیبنده لهو ولعب است و از همه بدتر توجیه کردن چنین مداحی هایی به بهانه جذب جوانان در هیئت……

ما مگر شیعه نیستیم شیعه یعنی پیرو کدام یک از این مداحی ها پیروی از اهل بیت است  در کدام یک از کتب شیعی وروایی سفارش به چنین مداحی هایی شده است.

در  تاریخچه عزاداری بر اهل بیت احادیث فراوانی را درچگونه برپایی این مجالس  می بینیم .

عزاداری ائمه بعداز امام حسین علیه السلام مجالسی که امام باقر علیه السلام وامام سجاد علیه السلام برپا می کردندوغذا می دادند وعزاداری می کردند .

امام باقر علیه السلام شاعر داشتند به نامهای  کمیت بن زید اسدی ، ابوهارون روشندل ،ابو عمار ،حعفربن عفان .

امام رضا علیه السلام شاعر داشتند به نام دعبل خزاعی .

در هیچ یک از احادیث وروایات چنین عزاداری هایی که متاسفانه امروزه مرسوم شدهنه تنها  توصیه نشده بلکه دیده هم نشده پس اگر شما شیعه هستید باید از اهل بیت عصمت وطهارت پیروی کنید کدام یک از اهل بیت چنین عزاداری هایی را برپا می کردند؟


ایت الله بهجت (ره) می فرمودند :

مداح امام زمانی (عج) وقتی روی پله منبر می نشیند وروضه را شروع می کند روضه او تا عرش بالا می رود .

ایت الله بروجردی (ره) به مداح می گفت مرشد یعنی ارشاد کننده

امام رضا علیه السلام عبای خود را روی شانه دعبل خزاعی انداخت به دلیل مداحی او .

  مداحی موفق است که علاوه بر علاقه به ستایشگری عاشق اهل بیت باشد ومعنای واقعی مداح یعنی کسی که مدام مشغول تبلیغ وترویج مرام و مذهب تشیع،، ائمه معصومین وبزرگان دین  شرح زندگانی وسیره معصومین ،مبارزاتشان برعلیه ستمکاران  ،شهادت طلبی ومعارف اهل بیت است.

مداحی را دست کم نگیرید جایگاه والایی است  به حسین(ع)  حسین (ع) گفتن باید افتخار کرد.

مادحین صدا وسیمای اهل بیت هستند .

در عالم نوکری اهل بیت هدف خیلی مهم است .

 اگر هدف پول یا شهرت باشد در تباهی وظلمت قدم بر داشته ایم .

مادحین سه گروه هستند :

1- تجاری وبازاری : که از قبل نرخ ومبلغ تعین می کنند .

2- اداری : به دنبال شهرت ومقام در مداحی هستند .

3- صاحب زمانی (عج) : مداحانی که امام زمان (عج) انها را می خرد وشکار می کند که متاسفانه از این دسته کم داریم .

اگر رفتی جایی برای مداحی دنبال بانی نگرد ، دنبال حساب جاری باش یعنی توسل به اهل بیت .

اگر دنبال حساب جاری بودی (یعنی توسل به اهل بیت ) ان وقت است که سیم وصل می شود و مداحی می شوی که عاقبت به خیری به دنبال توست .

اگر قرار باشد چشممان باز شود در روضه  اهل بیت (ع) باز می شودگریه در روضه به انسان کمال می دهد

علمایی رشد کرده اند که برای امام حسین (ع) واهل بیت گریه کرده اند .

سر حق را به هرکس اموختند       مهر کردند ودهانش دوخت

ویژگیهای مداح موفق:

1- ستاریت

مداح اگرمی خواهد رشد کند وبه کمال برسد بایدستاریت داشته باشد ستاریت یعنی ابروی دیگران را حفظ کردن. اگر ستار باشید خداوند شمارا در لیست اصلی خودش قرار می دهد.

چرا خداوند  در قران در سوره تین به انجیر قسم می خورد به دلیل ستاریت انجیر که اشاره به داستان ادم وحوا ورانده شدن انها ازبهشت وبی لباس شدن ، این درخت انجیر بود که انها را به فرمان خداوند پوشش داد.

( پس کسانی که برهنه وبی حجاب هستند جریمه شده های خداوند هستند )

2- روان شناس باشد (شناخت روحیات مستمع )

3- مراقب لقنه حرام ومشکوک  باشد .

4- مقدم شمردن واجبات بر هرکاری .

6- قداست در روضه را حفظ کند.

7- مردم را دست کم نگیرد .

8- بهشت را به متاع نفروشد .(مداح با نرخ تعین کردن اجر خودرا کم می کند)

9- مداح باید شغل داشته باشد.

10- مداح نباید نظرش را برمستمع تحمیل کندو سوء استفاده کند(مثل  تبلیغ ،سیاسی ،شخصی و…….).

11- مداح بایدقناعت داشته باشد وزندگی او باید الگو باشد مانند امام حسین علیه السلام.

12- مداح باید اهل دعا ومناجات باشد .

13- مداح باید شجاع ،بشیر ، نذیر ،هم معلم باشد وهم بترساند.

14- مداح باید مردم را با هم ومردم را با خدا اشتی دهد ،مخلص،ساده ،پاک ،صریح ،با تقوا  باشد چون واسطه فیض مردم با خداست .

15- مداح باید درپی کسب تجربه باشد همیشه با وضو، متواضع و حضور قلب داشته باشد.

ومن الله التوفیق

عمار

 

موضوعات: افت مداحی  لینک ثابت