توجه به عبد شدن

فرق بین خوب بودن ِبدون دین با خوب بودن دینی و الهی در نیت است. نیت مومن ، عبد بودن و اطاعت از مولاست ؛ اما اخلاق غیر دینی بدون تکلیف است ؛و لذا دوام و رشدی ندارد . این مدل خوب بودن در شرایط خاص و توام با منفعت شخصی پیاده می شود .نداشتن الگوی مناسب و کامل و خدمت به هوای نفس تا نوکری طاغوت و تکبر از جمله خصوصیات این مسیر است .

کسی که آدمِ خوبِ منهای عبد شدن را انتخاب کند، “زیاد خوب نخواهد شد". اما کار خوبی که به نیت انجام امر خدا باشد انسان را رشد می دهد .

مثلا زن مومنه ی عاقله ، در برابر بد رفتاری و کوتاهی شوهر سر به بیراهه نمیزند ، از هم نمی پاشد و در مقابل بد رفتاری، وظیفه ی خود را برای اطاعت از امر خدا انجام می دهد ،به فرزندانش می آموزد که تحصیل کن تا عبد خوبی برای خدا باشی نه دکتر و مهندس شدن . عبد خدا شدن خود به زندگی رونق و برکت می دهد . این ایمان اگرهمسر را سر به راه و اصلاح نکرد باعث تربیت خوب فرزندان می شود .

موضوعات: عبدشدن  لینک ثابت