چرا دعاهایم مستجاب نمی شود؟

امام سجاد(علیه السلام)فرمودند:

گناهانی که موجب رد شدن دعا می شوند عبارتند از:

نيت بد

پليدي باطن

دورويي با برادران ديني

باور نداشتن اجابت دعا

تاخير در نمازهاي واجب تا وقتش بگذرد

ترک كار خير و صدقه

گفتن كلمات زشت و ناسزا

معاني الأخبار صفحه 271

موضوعات: تزکیه نفس, چرا دعاهایم مستجاب نمی شود؟  لینک ثابت