شبهه:

آیا خون طلبه ها رنگین تره؟؟

چون حکومت آخوندهاست!طلبه ها به سربازی نمیرن!!!

این سؤالی که گاهی، عموم مردم و دانشجویان، از طلاب می پرسند و فکر می کنند طلاب با معافیت دائمی از سربازی، آسوده خاطر هستند

پاسخ:

حالا اصل جواب در چند نکته:
همه ی طلاب برای دریافت کارت معافیت باید به خدمت مقدس سربازی بروند.
اگر برخی طلاب، در مقاطعی از دوران طلبگی به سربازی نمی روند، دلیلش داشتن برگه ی معافیت تحصیلی است؛ درست مانند دانشگاهیان.
طلاب باوجود داشتن کارت معافیت تحصیلی، از خدمت سربازی معاف نمی شوند و تا خدمت مقدس سربازی را سپری نکنن، مثل بقیه معاف نمی شوند.

اگر طلبه ای بخواهد می تواند به عنوان طرح “هجرت” جهت تبلیغ، به مناطق محروم و دوردست اعزام می شود و چند سال گذران تبلیغ می تواند، معادل دوره ی سربازی محسوب می شود.
استخدام طلاب در ادارات و مناصب دولتی منوط به داشتن کارت پایان خدمت است.
طلاب برای خروج از کشور باید کارت پایان خدمت داشته باشند ودر غیر این صورت با وجود معافیت تحصیلی همچون دانشجویان می بایست نسبت به اخذ مجوز خروج از کشور و امضاء تعهدنامه اقدام کنند

 

 

موضوعات: تبیین سیره امام صادق (ع)2در تاریخ 21 /3 /58, شایعه نرفتن سربازی طلاب  لینک ثابت