به چند دلیل  علمادهه محسنیه گرفتن را صلاح نمی دانند

۱. افراط در عزاداری
به گفته آیت الله شبیری افراط در عزاداری است و باعث تفریط ( بی اهمیتی عزاداری ها) می شود .

۲.سیره امامان هم نبوده
سیره خود اهل بیت و امامان معصوم هم این نبوده و در این ایام عزاداری نمی کردند.

۳.درست شده شیعه انگلیسی
دهه محسنیه درست شده شیعه انگلیسی است تا با باز گویی افراطی اتفاقات این ایام باعث اختلاف بیشتر شیعه و اهل سنت شوند.

لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است

 

موضوعات: دهه محسنیه یابدعت شیعه انگلیسی  لینک ثابت