دجال کذاب و ناصبی بصری !

 قسمت اول

 احمد اسماعیل همبوشی بصری مدعی کذاب نبوت و امامت و قائمیت و …
اصلی ترین دلیل و مدعای خود را روایت موسوم به وصیت پیامبر ، کتاب الغیبه شیخ طوسی ره بیان میکند .
و به نحو مضحکانه ای ، مدعی میشود او مصداق این حدیث میباشد !

اما تا کنون صدها دلیل و مقاله بر ابطال این ادعای مضحکانه ی دجال بصری بیان شده است .

 و انچه ثابت است انست که این حدیث ، حدیثی است واحد و منقول از عامه و با سندی ضعیف و مملو از راویان مجهول و ضعیف ( کاملا بر خلاف کذب اعظم و ادعای فوق جاهلانه ی دجال ، مبنی بر صحت سندی این حدیث ! )
و حدیثی شاذ است که حتی یک شاهد روایی نیز برای بسیاری از مضامین ان یافت نمیشود .
که ما از جانب اهل بیت علیهم السلام مأمور به ترک حدیث شاذ میباشیم .

 برای مثال
مطلقا دلیل و نصی مبنی بر وصایت و امامت افرادی غیر از ائمه ی اثنا عشر وجود ندارد .
و مطلقا دلیل و نصی مبنی بر وصایت و امامت ۱۲ امام از فرزندان امام مهدی عج وجود ندارد .
و مطلقا دلیل و نصی مبنی بر وجود امامی جدید به نام (احمد) وجود ندارد .
و مطلقا دلیل و نصی مبنی بر وجود فرزندی به نام (احمد) برای امام عصر عج وجود ندارد .
و …
 که تمام این امور احتایج به ادله ی متواتر و نصوص قطعی الدلاله دارند . خصوصا در امر اعتقادی و اصل الاصول دین یعنی امامت .

 کما اینکه ذکر اسامی ائمه علیهم السلام و نص تشخیصی و نص بعینه بر امامت هر کدام از ائمه علیهم السلام با تاکید بر اسم و نسب دقیق انها ، توسط روایات فوق متواتر ثابت گردیده است .

موضوعات: جنگ نرم, دجال کذاب بصری(1)  لینک ثابت