اگر از یک منبع رادیویی یا تلویزیونیِ مشکوک خبری نقل شد و اگر به یک خبرگزاری اعتماد نداریم , گرچه در ابتداخبر را یکسره رد نمی کنیم اما نباید آن را با اعتماد بپذیریم. مثلااگر ازB.B.C خبری یا تحلیلی نقل شده ، لازم است با دقت منافع صاحبان آن و انگیزه ها و اهدافشان در خبر و بزرگ نمایی یا کتمان آن مورد توجه قرار گیرد.

ممکن است اشکال شود که منابع رسمی نمی توانند خبر دروغ بگویند چون طبق قوانین محاکمه خواهند شد، صحیح است اما آنان خبر دروغ را از منابع دست دوم و ناشناس نقل می کنند و ضمن دست یابی به اهداف خود ، مسئولیت را به گردن آنها می گذارند.
باید دقت کرد که در تحلیل های سیاسی ، منافع تحلیل گران و هدف آنان از ارائه چنین تحلیلی مورد توجه جدی قرار گیرد.

گاه منابع خبری از اصطلاحاتی مبهم برای نقل خبر استفاده می کنند:
آگاهان سیاسی ، منابع آگاه ، دیپلمات های غربی ،منبعی که نخواست نامش فاش شود ، شاهدان عینی و نظایر آنها…
معمولا این منابع در جهت ترویج شایعه و یا اغراض سیاسی مورد نظر است

موضوعات: جنگ نرم, نگاه هوشمندانه به تحلیل اخبار  لینک ثابت