اگه می خوایم فرزندمون رفتار صحیح داشته باشه، اول باید رفتار خودمون رو اصلاح کنیم.

وقتی خود ما در هنگام عصبانیت داد می زنیم و نمی تونیم خشم خودمون رو کنترل کنیم، نمی تونیم این انتظار رو از فرزندمون داشته باشیم که وقتی چیزی مطابق میلش نیست، خودشو کنترل کنه و جیغ نکشه.

وقتی خود ما گاهی بنا به مصلحت شخصی مون دروغ می گیم، چطور از بچه مون انتظار راستگویی داشته باشیم؟

وقتی ما نسبت به پدر و مادر خودمون احترام لازم رو قائل نیستیم، آیا می شه از فرزندمون انتظار احترام داشته باشیم؟
و ….

پس قبل از اینکه «تربیت فرزند» رو شروع کنیم؛
اشتباهات و مشکلات شخصی خودمون رو برطرف کنیم.

 بچه ها آینه پدر و مادر هستند. اگه ما زیبا باشیم، تصویرمون هم در آینه فرزندمون زیبا می شه.

موضوعات: سبک زندگی اسلامی, تربیت فرزند( بچه ها آینه پدر و مادر هستند)  لینک ثابت