آهای دخــــتر خـــانوم؟!؟!؟! دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارت افتخار میکنی… دختر خانمی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی… دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری واسه دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده… دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون، برات صف کشیدن وکیف میکنی…. بله با شمام خوشحال نباش عزیزم جـــنــــس ارزون زیـــــاد مــشـــتــــر­ی داره!!!

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: عفاف؟  لینک ثابت