مسلمان بودن برای برادری کافیست نه ایمان.

به اتفاق نظر کل علمای اسلامی و پیشوایان , اظهار شهادتین برای مسلمان بودن کافیست و این مسلمانی به عنوان برادری دینی مشمول حفظ احترام به جان ومال و آبرو وناموس او میشود .«اسلام» پیش شرط «ایمان» است و«ایمان» چیزی است بین خدا و بنده اش.آیه ی94 سوره ی نساء می فرمایدوقتی کسی به شما می گوید من مسلمانم انکار نکنید . نگویید مومن نیستی . ایمان مساله ای قلبی است واظهار مسلمانی کافی است . « وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» .
آیه 14 سوره حجرات ,آیه ای عجیب است ! خداوند شهادت میدهد که بادیه نشینانی که بر اثر خشکسالی و نیاز به کمک, شهادتین گفتند , اسلام ایشان ظاهری است و به اصل خدا و پیغمبر ایمان ندارند.مرتبه اول از اسلام پذیرفتن ظواهر فرمانهای الهی و شهادت زبانی است، چه موافق قلبی باشد چه نباشد.
اگر این دو آیه مورد توجه قرار بگیرد ما کشتاری در عالم اسلام نخواهیم داشت .

 

لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است

 

 

موضوعات: هفته وحدت  لینک ثابت