حمله به یمن برای جلو گیری از بیداری اسلامی در منطقه از توطئه های استکبار جهانی درراس انها رژیم صهیونیستی وامریکای جهانخواراست این بیداری اسلامی درکشورهای مسلمان از کشور جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری شده است همانطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خودشان به ملت های مسلمان جهان توصیه کردند که  انقلاب اسلامی ملت ایران را الگوی خود قرار بدهندوامروز دربعضی از کشورهای منطقه وجهان  می بینیم که ملت ها بیدارشده اند ودیگر حاضرنیستند تن به ذلت دهند.

دولت ال سعود یک عروسک خیمه شب بازی دردستان رژیم صهیونیستی کودک کش وجنایتکار با مدیریت امریکایهاست. هرکجای دنیا منافع رژیم صهیونیستی درخطر باشد امریکا مداخله می کند.

سرنوشت هر کشور باید طبق شفارش دین مبین اسلام دردستان ملت ان کشور باشداگر قرار است به کشوری حمله شود واز خاک ،حقوق ملی ودینی یک ملت  دربرابر حکومت غاسب وفاسد ان کشور دفاع شود قطعاان کشور فلسطین اشغالی ودولت اسرائیل غاسب است نه ملت مسلمان ومظلوم یمن که میخواهند درکشورشان دموکراسی حاکم شود وازادانه زیر پرچم اسلام زندگی کنند نه زیر بار حکومت مستبد.

 امریکایی ها وارد عراق شدند به قصد غارت ذخائرنفت ملت مظلوم عراق وبه بهانه حمایت از ملت عراق دربرابر دیکتاتوری صدام حسین که دست نشانده استکبار جهانی بود امروز سرنوشت مردم عراق از مدیریت

امریکایی حضورداعش ،ترس نا امنی غارت منابع وذخایر ملت عراق وکشته وزخمی شدن شمار زیادی از مسلمانان شیعه در این کشور است امریکایی ها درحقیقت از عراق خارج نشدند بلکه ماهیتشان عوض شده است .انها با اسم اسلام به مقابله با اسلام برخواسته اند وبرای  رسیدن به نیات پلید خود ابا حمله به یمن توسط ال سعود  افکار عمومی جهان ومسلمانان را از جنایت های خود تحت نقابی یه نام داعش متوجه حمله به یمن ازطریق دولت وال سعودکنند وغافل از این که وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرینَ.

موضوعات: عیدغدیر, حقوق بشرخفته 2  لینک ثابت