قابل توجه سازمان امنیت…………………..وحمایت ازحقوق  بشر…………………..تا نعریف  ازحقوق بشر چی باشه ؟

شهادت کودکان یمنی ……………….

 

 

 

 

این روزها وقتی نگاه میکنیم به غزه ،عراق، یمن و………………

 

 

 

همبستگی شیعیان عربستان با مردم یمن…………………..

 

 

زخمی  شدن یمنی ها با بمب های خوشه ای امریکا………………………….

 

 

 

حمایت دانشجویان از مردم مظلوم یمن…………………

 

 

 

موضوعات: حقوق بشرخفته 4  لینک ثابت