سه دسته از زنان عذاب قبر ندارند و با فاطمه زهرا(س) محشور خواهند شد:

 زنی که سخت گیری های همسرش را تحمل کند و صابر باشد؛

 زنی که در برابر بد خُلقی شوهرش صبور باشد؛

 زنی که مهریه خود را به همسرش ببخشد.

خداوند در برابر انجام هر یک ثواب هزار شهید و یک سال عبادت به او خواهد داد.

وسائل الشیعه، ج 21، ص 285

 

موضوعات: احادیث اهل بیت(ع)  لینک ثابت