زمان نزول قرآن / تعیین سرنوشت انسان

 بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا انزَلْنَاهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاک مَا لَیلَةُ الْقَدْرِ* لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَ لْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِکةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن کلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِی حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ

در حقیقت، ما آن (قرآن) را در شب قدر (: اندازه زدن) فرو فرستادیم.* و چه چیز تو را آگاه کرد که شب قدر چیست؟!* شب قدر بهتر از هزار ماه است!* فرشتگان و روح در آن (شب)، به رخصت پروردگارشان، از برای (اندازه زدن) هر کاری فرود می آیند.* آن (شب) تا طلوع سپیده دم، سلامت است!

 نکته ها و اشاره ها

1- چرا به شب نزول قرآن، شب قدر می گویند؟ مفسران در این مورد چند احتمال داده اند
الف) واژه ی «قدر» یا به معنای «اندازه زنی» است و به این شب از آن رو قدر گویند که در آن شب، امور مردم اندازه زده می شود و تعیین می گردد؛
ب) قدر به معنای شرافت و عظمت است و از آن جهت به آن شب قدر گفته می شود که شبی با عظمت و عظیم القدر است؛
ج) آن شب را بدن جهت قدر نامند که قرآن با تمام قدر و منزلتش در آن شب نازل شده، یا مقدّر شده که قرآن در آن شب نازل شود؛
د) شب قدر از آن جهت قدر است که هر کس آن شب را بیدار بماند صاحب قدر و منزلت معنوی می شود؛
ه) شب قدر شبی است که عرصه ی زمین به خاطر نزول فرشتگان زیادی بر آن، تنگ می شود.
البته مانعی ندارد که آیات فوق به همه ی این معانی اشاره داشته باشد؛ هر چند تفسیر اول مشهورتر است.
2- در این آیات از چند جهت به عظمت شب قدر اشاره شده است:
الف) شب قدر ظرف نزول قرآن است؛
ب) به پیامبر می فرماید: چه چیزی تو را آگاه کرد که شب قدر چیست؟!
ج) شب قدر از هزار ماه برتر است؛
د) شب قدر شب نزول فرشتگان و روح است؛
ه) شب قدر شب سلامت، رحمت و برکت است.

 آموزه ها و پیام ها

قرآن با عظمت در شبی عظیم القدر نازل شده است آن را بشناسید و پاس دارید
 درک عظمت شب قدر، برای هر کس میسّر نیست
 شب قدر، شب تعیین مقدّرات امور است پس با شب زنده داری، توبه و دعا زمینه ساز مقدّرات نیکویی برای خود باشید
 فرشتگان و روح، در شب قدر نازل می شوند و آن شب آکنده از سلامتی، خیر و برکت می گردد پس بیدار باشید و از این برکات استفاده کنید

منبع
تفسیر قرآن مهر جلد بیست و دوم، ص ۲۸۱

موضوعات: معارف اهل بیت, چرا به شب نزول قرآن، شب قدر می گویند؟  لینک ثابت