رفراندم ۱۲فروردین ماه۱۳۵۸ برگی زرین در تاریخ انقلاب اسلامی

امام بعد از رای مردم در این روز فرمودند:امروز، روز حاکمیت الله بر روی زمین است.

می توان گفت۲۲بهمن نه به وضع موجود بود ولی ۱۲فروردین آری به آنچه بود که باید جایگزین وضع موجود می شد.

مهمترین آورده ۱۲فروردین برای نسل امروز انقلاب است نه نسل اول.

هیچ انقلابی جهت گیری اساسی خود بعد از پیروزی را به رفراندم نمی گذارد اما امام این کار را کرد تا ما امروز به این افتخار کنیم که انقلاب اسلامی مشروعیت خود را عینیت تصاعدی بخشید وحجت را بر همه تمام کرد.زیرا ممکن بود امروز عده ای پیدا شوند و این سئوال را طرح نمایند که:از کجا معلوم بود که مردم در فردای انقلاب اسلامی دنبال نظام دینی بودند؟

در انقلاب اسلامی نحله های مختلف و مدعی زیاد بودند که وجه مشترکشان با مذهبیون نه به وضع موجود بود اما در فردای انقلاب اسلامی به راه دیگری می اندیشید ند که از سپهر چپ جهانی آن روز الهام می گرفت.

امام با رفراندوم ۱۲فروردین وزن آنان را هویدا کرد.امام ثابت کرد که آنان فاقد پایگاه اجتماعی هستند و سرجمع همه آنان به دو درصد نمی رسید.

رفراندم مذکور وزن کشی برای سهم خواهان از سفره انقلاب بود و معلوم شد حجم اجتماعی و اندازه گلیم هر کدام چقدر است.

برخی اکنون و در این سالها این سئوال را طرح می کنند که :ما اگر نخواهیم راهی که پدرانمان در۱۲فروردین۱۳۵۸انتخاب کردند برویم باید چه کنیم و کی را باید ببینیم؟

در پاسخ باید گفت هر انتخابات یک رفراندم به نظام نیز هست.مگر می شود کسی نظام را قبول نداشته باشد اما کاندیدای این نظام را بپذیرد.پس هر انتخابات به مثابه رفراندم ۱۲فروردین ۱۳۵۸است و قله آن مشارکت۸۵درصدی ملت در این رفراندوم در خردا ۱۳۸۸بود.

در خرداد۱۳۸۸ خشم دشمن از انتخاب فلان فرد نبود بلکه از نزدیکی رفراندوم۱۳۸۸به رفراندوم ۱۳۵۸بود.

 

ما برای انچه ایران گوهری تابان شود
خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم
ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود
رنج دوران برده ایم
ما برای بویییدن بوی گل نسترن
چه سفرها کرده ایم
ما برای نوشیدن شورابه های کویر
چه سفرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم
ما برای خواندن این قصه عشق به خاک
خون دلها خورده ایم
ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک
رنج دوران برده ایم

 

موضوعات: مناسبتهای ملی, 12فروردین روزجمهوری اسلامی  لینک ثابت